Чорноморськ, Малодолинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

  

booked.net
+15
°
C
+16°
+13°
Чорноморськ
П’ятниця, 27
Прогноз на тиждень

Навчальний процес(5)

Структура школи:

 

 1. Заклад має 1-11 класи для учнів віком від 6 до

  17(18) років

 2. Термін навчання — І—III ступенів:

  І ступінь — початкова школа з деякою

  варіативністю навчання;

  ІІ ступінь — базова загальна середня школа

  (загальноосвітні класи, з факультативним

  вивченням окремих предметів);

  III ступінь — повна загальна середня школа

  (профільна освіта)

 3. Навчально-виховний процес - система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об'єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо).
   

 

Особливості організації навчально-виховного процесу у школі

 

 • Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочих навчальних  планів, складених на  основі  типових  навчальних планів, затверджених  Міністерством  освіти  і  науки.
 • Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні  завдання  на  кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей  та  природних  здібностей  дітей.
 • Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується школою з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.
 • Школа обирає форми, засоби i методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту".
 • Індивідуальне  навчання  та  екстернат  у школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти,  затверджених  Міністерством освіти і науки.
 • Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно  до кількості  поданих  заяв  та  санітарно-гігієнічних  умов  для здійснення  навчально-виховного процесу.
 • Прийом  учнiв  до  всіх  класів  школи здійснюється на безконкурсній основі відповідно  до  території обслуговування. Учні, які не проживають на території  обслуговування,  можуть  бути  зараховані  до  школи  за  наявності вільних місць у відповідному класі.
 • Прийом учнiв до класів з поглибленим вивченням окремих предметів, проводиться на пiдставi заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основi.
 • Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.
 • Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, заліків, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.
 • Навчальний  рік у школі  починається 1 вересня і  закінчується  не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється  виконанням  навчальних  програм з усiх предметів.
 • Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
 • Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить 45 хвилин.
 • Тривалiсть перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації  активного  відпочинку  i  харчування  учнів,  але не менш як 5  хвилин.
 • Розклад урокiв складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.
 •  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 • Навчання у 4, 9 i 11  класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуску учнів школи встановлюються Міністерством освіти і науки. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, довідка).
 • В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ.
 • За відмінні успіхи в навчанні учні 1 - 8, 10 (11) класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями — золотою “За особливі успіхи у навчанні” або срібною “За успіхи у навчанні”. За відмінні успiхи в навчаннi випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.