Чорноморськ, Малодолинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

  

booked.net
+15
°
C
+16°
+13°
Чорноморськ
П’ятниця, 27
Прогноз на тиждень

Управління (4)

 


 •                                                        
  СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

   

  Результат пошуку зображень за запитом "структура управління загальноосвітнім навчальним закладом"

   

   

  Основні принципи управління

   

 • Відповідно до Концепції "Нова українська школа" школа працюватиме на засадах педагогічного партнерства. В основі педагогіки партнерства - спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Вчитель - друг дитині та батькам, а батьки залучаються  до побудови освітньої траєкторії дитини. Школа враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини. Забезпечує неупереджене та справедливе ставлення до кожного учня. Усе життя школи організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. Школа плекатиме українську ідентичність.
 • Відповідно до вимог  освітнього менеджменту, управління школою основано на партисипативних принципах,  на основі  бенчмаркінг-технологій, форсайт-технологіях  та інших інноваційних технологіях освітнього менеджменту.

 

Управління навчально-виховними закладами здійснюють на основі положень Конституції України, Закону “Про освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, спираючись на принципи управління системою освіти, до яких належать:

 • принцип демократичності управління школою. Положенням про загальноосвітній навчальний заклад чітко окреслюються права та обов'язки вчителів, учнів, працівників школи. Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку є її демократичною правовою базою. Школа постає маленьким “острівцем” правової держави, де все регулюється нормами і правилами.
 • принцип гуманізації - ґрунтується на усвідомленні людини як найвищої цінності, необхідності поваги до неї.
 • принцип гласності, відкритості управління - обов'язує до відкритого прийняття рішень педагогічної ради школи, обговорення поточних питань (розподіл навчальних годин, прийом та звільнення з роботи вчителів, інших працівників.
 • принцип регіональності школи. Оскільки у межах України регіональність виявляється як належність до певного регіону (Донбасу, Слобожанщини, Півдня, Центральної України, Криму, Галичини, Закарпаття, Буковини), кожен з яких має специфічну організацію життя, побуту, мовні особливості, традиції, це зумовлює специфіку школи, створення у ній своєрідних культурно-освітніх центрів, організацію гуртків, фестивалів тощо.
 • принцип плановості - передбачає чітку систему перспективного і щоденного планування усіх видів навчально-виховного, організаційно-господарського процесу з урахуванням об'єктивних умов та соціально-економічних можливостей конкретного закладу освіти
 • принцип перспективності - випливає з необхідності передбачення та прогнозування діяльності школи не лише на семестр, навчальний рік, але й на увесь цикл навчання учнів у школі.
 • принцип компетентності - вимагає високого рівня науково-педагогічної підготовки, загальної ерудиції, професіоналізму вчителів.
 • принцип оптимізації - спрямований на створення в навчально-виховному закладі найсприятливіших соціально-психологічних та економічних умов для ефективної діяльності учасників педагогічного процесу.
 • принцип поєднання єдиноначальності, колегіальності й персональної відповідальності - виявляється в персональній відповідальності керівника навчально-виховного закладу перед вищими органами освіти, суспільством, державою, законом за стан справ у керованій ним установі.
 • принцип об'єктивності оцінювання виконання учасниками педагогічного процесу функціональних обов'язків за результатами конкретних справ - передбачає необхідність систематичного контролю за діяльністю посадових осіб, об'єктивного оцінювання результатів роботи (рівень успішності й вихованості учнів
 • принцип участі громадськості - полягає у створенні різноманітних комісій, які сприяють роботі школи.
 •